09.00 ONTVANGST
09.30 Aan tafel en korte kennismaking
09.45

Inleiding spelmodel, speelveld en spelers

Je krijgt inzicht in het speelveld, de omgeving waarin organisaties functioneren en wat daarin gaande is. Daarbij worden de spelers in kaart gebracht, welke partijen zijn er allemaal actief en kunnen invloed uitoefenen op het functioneren van de organisatie. 

10.45 KORTE PAUZE
11.00

Inleiding spelambitie 

Wat is de bestaansreden of betekenis van een organisatie en hoe kun je daar in samenspel vorm aan geven?

11.45

Inleiding spelpatronen

Welke ingesleten culturele patronen zijn er, welke dynamiek speelt er in organisaties en hoe spelen de spelers met elkaar?

12.00 Samen aan de slag en reflectie op de ochtend
12.45 LUNCH
13.45 Inleiding spelinhoud
14.30

Inleiding redenering voor veranderen

Vanuit spelambitie, de spelers en spelpatronen ontstaat gaandeweg een spelidee voor de aanpak van de beoogde veranderingen. Het gaat om het maken van een redenering voor verandering rond vijf veranderkundige vragen en het maken van een veranderverhaal. 

14.45 Individuele uitwerking en reflectie
15.15 PAUZE
15.45

Inleiding rolverdeling en spelvormen 

Bij het spelidee gaat het om de meest effectieve combinatie van veranderingsstrategieën. Bij de spelverdeling wordt gekeken naar welke spelers worden betrokken in het veranderingsproces en wie kan bijdragen aan de verandering. Spelvormen gaan over behulpzame activiteiten en ondersteunende acties om voortgang tot een succes te brengen.

16.30

Inleiding spelbeleving en spelroute

Bij spelbeleving draait het erom hoe de veranderingen worden beleeft, hoe voortgang wordt geboekt en welke leerervaringen kunnen worden gedeeld over succesvol organiseren en veranderen. 

16.45 Individuele spelbeleving en spelroute
17:15

Afsluiting: speler zijn in verandering 

Spelers in verandering zoeken in hun samenspel naar mogelijkheden om ingesleten patronen en werkelijkheidsbeelden te doorbreken. Als spelers de basisassumpties en spelregels kennen, kunnen ze ruimte maken voor nieuwe praktijken.

17:45 BORREL EN NAPRATEN

 

 

jelle test
 jelle test